[Valencia] Nº451: Alemanya, India, aigua, radiació, mapes

Diversos aspectes de la reunificació d’Alemanya explicats amb mapes
http://www.zeit.de/feature/german-unification-a-nation-divided

La població actual de la India visualitzada com la suma dels habitants de diferents països
http://i.imgur.com/GhIMW5i.jpg

Modela la meva conca, eina online per a l’anàlisi de l’impacte pels canvis d´’usos del sól
https://www.azavea.com/blog/2016/10/03/model-my-watershed-tool-for-analysis-of-land-use-change-impacts/

Mapa d’Espanya de l’exposició a la radioactivitata natural present arreu
http://alpoma.net/carto/?p=6523

“Som el què fem” reportatge a TV3 sobre OSM i HOT a Catalunya
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/som-el-que-fem/digitalitzacio-de-mapes/video/5622854/

Raf