[Valencia] Nº452: Portland, startup, toponims, Pompeia, ombrejat

Estat i situació en temps real dels vehicles de transport públic de la ciutat de Portland
http://viewer.beta.db4iot.net/trimet

Llocs de treball creats en empreses startup al territori dels USA
https://howmuch.net/articles/start-up-jobs-across-america

Base toponímica mundial de referència per a la cerca i georeferenciació gratuïta
http://blog.klokantech.com/2016/10/osmnames-place-names-data-geocoder.html

Digitalització 3D i imatges aèries per a la reconstrucció virtual d’una vil·la de Pompeia
http://www.lunduniversity.lu.se/article/researchers-reconstruct-beautiful-house-in-pompeii-using-3d-technology

Millorar l’aspecte dels models del terreny amb ombrejats automàtics
http://www.shadedrelief.com/texture_shading/

Raf