[Valencia] Nº453: SLAM, accidents, mapes, futbol, aqüeductes

Google allibera Cartographer, llibreria SLAM per fer mapes 2D i 3D en temps real
https://opensource.googleblog.com/2016/10/introducing-cartographer.html

Com fer anàlisi de punts negres de la xarxa viària amb dades i eines obertes
https://www.azavea.com/blog/2016/10/05/philippines-road-safety-using-shapely-fiona-locate-high-risk-traffic-areas/

GeoSheets, el complement de Google per fer mapes des del seu full de càlcul
https://chrome.google.com/webstore/detail/geosheets/fnfkclopmdbdhkloollihcclaemkogka

El mapa dels camps de futbol més grans a Europa en nombre d’espectadors
http://www.wsn.com/blog/stadium-capacity-europe-map

L’atles online dels aqüeductes romans coneguts i documentats fins ara
http://www.romaq.org/

Raf