[Valencia] Nº454: moviment, microclimes, romans

Mapes i assaigs al voltant del moviment en la història i cultura americanes via @realivansanchez
http://mappingmovement.newberry.org/

Mapa de microclimes de l’illa gran de Hawaii
http://www.lovebigisland.com/hawaii-blog/climate-zones-big-island/

L’atles digital de les civilitzacions romana i medieval amb serveis WMS i dades CCBY
http://darmc.harvard.edu/maps

Raf