[Valencia] Nº455: gats, imperi, nevada, exposició

Estudi i mapa de la dispersió dels gats des de l’época antiga via @realivansanchez
http://biorxiv.org/content/early/2016/10/09/080028.full.pdf+html (PDF, pàgina 15)

L’atles digital de l’imperi romà amb informació reusable via API geoJSON
http://dare.ht.lu.se/

Mapa de la data de la primera nevada de l’any als USA segons els registres històrics
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/first-dates

Exposició virtual del mapa de Waldseemuller amb explicacions de diversos àmbits
http://exhibits.museogalileo.it/waldseemuller/index.html

Raf