[Valencia] Nº460: skyline, detencions, salaris, pisos

Com està canviant l’skyline de la ciutat de Nova York amb els nous rascacels en construcció
http://www.nationalgeographic.com/new-york-city-skyline-tallest-midtown-manhattan/

Mapa de concentració de detencions per drogues a San Francisco, dades 2015
https://metricmaps.org/2016/10/12/2015-san-francisco-drugnarcotic-arrest-density-grid/

Salaris en el sector de la tecnologia per anys i per estats als USA gràcies VPA
http://swizec.github.io/h1b-software-salaries/#--*

Mapa de concentració de pisos buits a Catalunya, dades 2016
http://www.lavanguardia.com/vida/20161016/41996322757/viviendas-vacias-municipios-catalunya.html

Raf