[Valencia] Nº470: Sydney, urbanisme, concerts, xarxes, disseny

Mapes reals i imaginats de la xarxa de rodalies de Sydney
https://transportsydney.wordpress.com/2014/02/12/sydney-maps-real-and-fictional/

Analitzar les evolucions urbanes: 50 indicadors per desxifrar la dinàmica de les grans aglomeracions (PDF)
http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2016/09/observagglo-new-vmd.pdf

Globus interactiu per mostrar els concerts dels darrers 10 anys arreu del planeta
http://gala.muimota.net/

Eina de codi obert per visualitzar i analitzar xarxes
http://topogram.io/

Mapa del món amb una projecció diferent guanya el premi de disseny 2016
http://www.spoon-tamago.com/2016/10/28/hajime-narukawa-authagraph/

Raf