[Valencia] Nº475: topònims, éxit, comerç, urbana

El cercador de noms de lloc d’OpenStreetMap que permet geocodificar i descarregar
http://osmnames.org/

Mapamundi amb l’aspecte més destacat de cadascun dels països del món
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/because-every-country-is-the-best-at-something/

Directori i mapa del comerç local, per temes, a Saragossa
https://www.zaragoza.es/sede/portal/comercio/

Una fundació canadenca estudia el passat, present i futur de les regions urbanes
http://www.neptis.org/publications

Raf