[Valencia] Nº478: webgl, envelliment, metro, transport

Entorn per a la visualització de grans volums de dades utilitzant WebGL
https://uber.github.io/deck.gl/#/

Mapamundi amb dades 2015 i estimació de l’envelliment de la població el 2050
http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2016/cb16-54.html

El mapa de Londres deformat per ajustar-lo al mapa de la xarxa del metro
http://www.mapfodder.com/london.html

Càlcul multimodal de rutes a diverses ciutats del món, amb versió app
https://citymapper.com/barcelona

Raf