[Valencia] Nº486: organitzacions, groller, construcció, cartoteca

Mapa d’organitzacions de caire geoespacial arreu del món, amb enllaç per afegir-s’hi
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gligPkymkvFJygOz95dS7IgWHoE&ll=6.356810528456023%2C0&z=2

El mapa groller del món, amb tot de topònims vulgars en anglès via @realivansanchez
http://mashable.com/2016/11/22/world-map-rude-place-names/#AJ8KfCH28qq2

El futur de la construcció passa sobretot per la informació geoespacial i el BIM
http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future

La col·lecció de mapes antics Martí Gelabertó de la UAB presentada com un storymap
https://uab.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=1e0f291aad5644f9b5243f649e017641

Raf