[Valencia] Nº487: municipal, paisatge, comandament, automàticament

Un llibre pràctic en anglès sobre la integració del GIS en l’àmbit municipal
https://www.crcpress.com/Strategic-GIS-Planning-and-Management-in-Local-Government/Holdstock/p/book/9781466556508

Breu article amb referències sobre com utilitzar el GIS en arqueologia del paisatge
https://www.gislounge.com/using-gis-landscape-archaeology/

Quadre de comandament territorial per a la presa de decisions d’infraestructres i equipaments
https://geographica.gs/es/casosestudio/portico-diputacion-sevilla/

Generació automàtica de mapes per reconeixement automàtic d’imatges aèries
https://phillipi.github.io/pix2pix/

Raf