[Valencia] Nº495: plàstic, ferrocarrils, lletres, smart, assentaments

Com transformar imatge satèl·lit per donar aspecte de mapa imprès en plàstic 3D
https://adventuresinmapping.com/2016/10/24/how-to-plastic-raised-relief-map/

Mapa de la xarxa de ferrocarrils actual i prevista per al sudest d’Àsia
http://www.nomadicnotes.com/travel-blog/southeast-asia-rail-map/

Mapa per quadrants de la primera lletra més freqüent en els topònims anglesos
https://www.flickr.com/photos/stevefaeembra/29865007990

Notes de camps i quatre reflexions sobre el congés de smart cities de Barcelona
https://www.linkedin.com/pulse/field-notes-from-barcelona-smart-cities-expo-world-congress-adam-beck-1

Primer mapa dels assentament urbans a la Terra via @realivansanchez
http://www.tendencias21.net/Primer-mapa-de-los-asentamientos-humanos-sobre-la-Tierra_a43446.html

Raf