[Valencia] Nº502: geoeditor, crisis, tipologies, treball, galileo

GeoEditor, una app per móbils que permet veure, annotar i capturar informació sobre mapes offline
http://www.maptiler.com/mobile/

Informe de les crisis 2016 i tendències i riscos per al 2017: no anem a millor
https://www.acaps.org/special-report/crisis-overview-2016-humanitarian-trends-and-risks-2017

Mapa de tipologies dels comptats dels USA segons el tipus d’activitat econònimca predominant
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2016/december/using-the-ers-county-economic-types-to-explore-demographic-and-economic-trends-in-rural-areas/

Totes les ofertes de treball del sector de la tecnologia en un mapa, gràcies VPA
https://whoishiring.io/

Una data que semblava que no havia d’arribar: la posada en marxa de Galileo
http://galileognss.eu/galileo-to-go-live-on-thursday/

Raf