[Valencia] Nº503: històrics, ofertes, Paris, Sevilla

La ruta óptima (350mil km) per visitar els 50mil llocs històrics del registre nacional dels USA
http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/us/index.html

Unes quantes ofertes laborals en el sector de les TIC, algunes amb component geo
http://www.freyfogle.com/post/1481642272/im-hiring

Mapa antic de Paris de 1830 amb les línies d’ómnibus servides per carruatges i cavalls
http://transitmap.net/post/154410154545/paris-omnibus-1830

Exemple pràctic per analitzar dades d’edificis de Sevilla amb Carto Builder
http://sigdeletras.com/2016/primeros-pasos-carto-builder-mapa-de-edificios-de-sevilla

Mapamundi interactiu de la densitat de població, fet amb les dades GHSL europees
https://citygeographics.org/2016/12/14/world-population-density-interactive-map/

Raf