[Valencia] Nº504: automoció, Lego, mots, gel

Mapa del món de l’automoció, amb les indústries per continents i les seves relacions
https://image-store.slidesharecdn.com/6425cf72-ef0c-4c80-92a7-4bcf1bd10c03-original.jpeg

Uns quants mapes fets amb Lego i visualitzables en 3D amb CityEngine
http://carto.maps.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=b29b3a7794724081bc9e98999f5ac183

Mapa de la distribució geogràfica de l’ús de fins a 100.000 mots als USA
http://qz.com/862325/the-great-american-word-mapper/

Mapes de la velocitat de desplaçament del gel fets per anàlis d’imatges satèl·lit
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=89261&src=eorss-iotd

Raf