[Valencia] Nº505: migracions, comparacions, carreteres, protegides, deficiències

Migracions internes a França: on viuen actualment els nascut a cada departament, dades 2013
http://www.letelegramme.fr/dataspot/mouvements-de-population-quels-sont-les-departements-qui-se-bougent-le-plus-16-12-2016-11334399.php

Arcgis i Qgis comparats el 2014 en una tesi sobre eines per a la ordenació territorial (PDF)
https://twitter.com/neogis_de/status/696078888561205249

Com es fan encara ara els mapes de carreteres de Virgínia, i qui hi ha al darrere
http://pilotonline.com/news/local/transportation/people-like-that-tactile-feeling-how-and-why-virginia-road/article_447f5896-5469-5823-8dbc-e2e44a3eb7d3.html

Primer mapa del món de les àrees naturals sense accés per camí o carreterea via @realivansanchez
http://news.nationalgeographic.com/2016/12/map-roadless-development-conservation/

Mapa dels 131 bars i restaurants a Barcelona amb deficiències sanitàries greus
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/19/catalunya/1482137121_046797.html

Raf