[Valencia] Nº506: incomplets, rendiment, batimetria, geògrafs, mapes

El problema de fer mapes a partir de conjunts de dades parcials o incomplets via @realivansanchez
http://cartonerd.blogspot.com.es/2016/12/cant-see-wood-for-trees.html

Estudi comparat del rendiment dels servidors de mapes, amb repositori Github per reproduïr-ho
http://www.agrotic.org/blog/wp-content/uploads/2016/12/02_performance_qgis_server.pdf

Batimetria en 3D dels llacs anglesos, aquí el Loch Ness (sense monstre)
http://contours.org.uk/bathymetry/ness/3d/

Fan falta geògrafs, i en àmbits aparentment llunyans com gestió del trànsit i les incidències
https://www.linkedin.com/pulse/its-fact-geographers-needed-leo-van-den-berg

La selecció dels millors mapes de 2016 feta per National Geographic
http://news.nationalgeographic.com/2016/12/best-maps-cartography-2016/

Raf