[Valencia] Nº517: 3D, coberta, drones

Recepta curta per fer mapes en 3D per a la visualització de dades emprant MapboxGL JS
https://robert.katzki.de/posts/3d-map-visualizations-with-mapbox-gl-js

Fer mapes de la coberta vegetal amb imatges satèl·lit i dades de camp
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01431161.2016.1266112

Mapa interactiu de França amb les zones restringides al vol de drones
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir

Raf