[Valencia] Nº519: estils, coroplètic, aeroport, població, drogues

Un editor interactiu d’estils per a mapes vector, senzill i segons especificacions
http://sputnik-maps.github.io/mvt-styler/

Mapa coroplètic de Suïssa fet només amb ggplot2

https://timogrossenbacher.ch/2016/12/beautiful-thematic-maps-with-ggplot2-only/

Temps de viatge necessari per accedir a un aeroport comercial de primer ordre als USA
http://www.city-data.com/travel-time/airports/

Evolució de la població francesa per departaments entre 1931 i 2013
http://i.imgur.com/YrgcSC9.png

Zones productores i rutes d’exportació expliquen el preu força estable de la cocaïna al mercat USA
https://www.businessinsider.nl/us-cocaine-prices-change-2016-10/

Raf