[Valencia] Nº520: fotos, drogues, relleu

Geolocalització d’usuari d’Instagram fent fotos al museu del Louvre
https://herrfischer.net/louvre-sur-instagram/

Consum de drogues a Europa determinat a partir de l’anàlisi d’aigües residuals
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis#panel2

Generador d’escenes de terreny en 3D de qualsevol lloc del món amb imatge satèl·lit
https://maps3d.io/

Raf