[Valencia] Nº522: solar, Berlin, cubisme

Mapes d’arreu del món del potencial d’aprofitament solar lliures per descarregar
http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/overview/

Mapa d’isocrones de Berlin per comparar els temps de viatge i la disància coberta enre 1906 i 2015
https://alternativetransport.wordpress.com/2016/12/20/isochrone-map-of-berlin-1819-1906-and-2015/

Cubisme, l’estil pictòric, aplicat a les imatges satèl·lit per fer-ne obres d’art
http://geosprocket.bigcartel.com/products

Raf