[Valencia] Nº525: relleu, verd, planitud, població, danys

A les fosques: estudi del relleu USA mostra els llocs on no hi toca el sol
http://www.space.com/35203-shadow-maps-show-where-sunlight-does-not-fall.html

Determinar la coberta verda de les ciutats des de terra a partir de les imatges del carrer
http://senseable.mit.edu/treepedia/cities/paris

La planitud, estudi del relleu a França que mostra la mitjana i la desviació estàndard

http://www.datamix.fr/2017/01/la-platitude/

La densitat de la població, la variació i l’envelliment progressiu a Espanya
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-06/espana-pierde-habitantes-despoblacion_1310809/

Imatges satèl·lit d’alta resolució i xarxes neuronals per detectar danys a les zones urbanes
https://medium.com/@eos_da/applying-neural-network-and-local-laplace-filter-methods-to-very-high-resolution-satellite-imagery-3b203e5cc444#.uvsvikfa2

Raf