[Valencia] Nº531: densitat, camins, futur, violència, gratacels

Tècniques per mostrar conjunts de dades molt densos en mapes interactius online
https://www.loxodrome.io/post/dense-spatial-data/

Instruccions senzilles per saber si un camí és de domini públic consultant SIGPAC i Cadastre
http://siempresoliman.blogspot.com.es/2013/06/herramientas-en-internet-para-saber-si.html?m=1

Preus futurs del mercat immobiliari a NYC calculats amb un algorisme probabilístic
http://www.fastforwardlabs.com/pre/#/probability/600000-50/2018/all_boroughs/all_neighborhoods?_k=pazqx9

Mapa de la violència associada a la supremacia blanca als USA entre 1835 i 1964
http://www.monroeworktoday.org/explore/map2/indexif.html

Mapa dels USA segons l’edifici més alt a cada estat, amb usos i perfil de cada gratacels
http://www.highrises.com/tallest-building-in-each-state.php

Raf