[Valencia] Nº534: atur, delictes, agricultura, mòbils, menjar

Mapa interactiu de l’atur per municipis a Espanya, i de la UE per països
http://mapadelparo.com/mapa-de-la-tasa-de-paro-por-municipios-en-espana/

Portal informatiu de delictes del model de gestió policial de Carabineros de Xile
http://plancuadrante20.carabinerosdechile.cl/

Sistema comercial de guiatge GPS per agricultura de precisió a l’abats de tothom
http://www.cereagps.com/

Anàlisi de dades d’ús de telèfons móbils per planificar la mobilitat urbana
https://www.linkedin.com/pulse/mobile-phone-data-urban-transportation-planning-meead-saberi?trk=hp-feed-article-title-like

La ruta més curta per visitar tots els restaurants als USA que tenen estrella Michelin
https://www.orbitz.com/features/michelin-star-spangled-roadtrips/

Raf