[Valencia] Nº535: museu, earth, Japó, Micka, OSM

Eina online d’anàlisi espacial per a museus permet fer-se una idea de com són de rellevants
http://museumstat.org/#/

Google Earth Enterprise passa a ser de codi obert, les 470.000+ línies a Github
https://maps-apis.googleblog.com/2017/01/open-sourcing-google-earth-enterprise.html

Mapa de les meravelles de Japó convenientment explicades, óptim per conèixer la cultura
http://toyota.jp/information/campaign/sense_of_wonder/wondermap/

El catàleg geoespacial Micka ara és de codi obert amb llicència BSD
http://micka.bnhelp.cz/

Una mirada al futur de la cartografia amb OSM: navegació, visió per computador, alta precisió
http://blog.improve-osm.org/en/2016/11/a-glimpse-into-the-future-of-mapmaking-with-osm-2/

Raf