[Valencia] Nº537: electricitat, sentinel3, pulmó, riscos, geocodificador

Mapa d’Espanya de producció i consum d’energia elèctrica amb dades REE
http://blogs.publico.es/strambotic/2017/01/mapa-electrico/

Sentinel 3 explicat per a novells: com obtenir les dades i quins usos se’n pot fer
https://www.linkedin.com/pulse/sentinel-3-beginners-andrew-cutts?trk=hp-feed-article-title-like

Mapa de la mortalitat per càncer de pulmó a Espanya en municipis de més de10k hab (2014)
https://manuelvarfar.carto.com/viz/648306a0-3329-11e6-aeab-0e5db1731f59/public_map

Mapa global de riscos per al 2017 (PDF): risc polític i risc en seguretat
http://riskmap.controlrisks.com/wp-content/uploads/2016/12/RiskMap-2017.pdf

Geocodificar dades antigues i sèries històriques amb Qgis via @thomasg77
http://programminghistorian.org/lessons/geocoding-qgis

Raf