[Valencia] Nº540: Helsinki, California, França, Andorra, tutorial

Un algorisme propi per decidir quin és el millor lloc on viure a Helsinki via @xurxosanz
http://www.wanhala.net/post/156484186523/figuring-out-the-best-place-to-live-in-helsinki

La sequera de California visualitzada amb dades obertes, en un exercici que pot fer tothom
https://cida.usgs.gov/ca_drought/

Anàlisi multidimensional i multiescala de les relacions entre les ciutats franceses
http://cybergeo.revues.org/27945

L’Atles Climàtic Digital d’Andorra permet la visualització i descàrrega de 149 bases entre 1971-2000
http://opengis.uab.es/wms/ACDA/index.htm

Curs de web mapping online amb Leaflet en 17 lliçons
http://proyectosbeta.net/curso-de-mapas/

Raf