[Valencia] Nº549: manuscrit, viatgers, mapes, innovació, espècies

Mapes manuscrits, l’art de la cartografia: fan mapes a mà per vendre en l’era digital
http://www.manuscriptmaps.com/

Visualitzador de la xarxa actual i futura del transport de viatgers a Barcelona

http://sitroom.bcn.cat/widget/mapa-mobilitat/visor.html

Eina de visualització de dades de codi obert per fer mapes de manera senzilla
http://www.iweave.com/

Mapamundi no contigu de la innovació: número de patents per cada 1000 habitants 1977-2015
http://howmuch.net/articles/the-united-states-of-innovation

Mapa global amb la distribució espacial de les espècies animals en perill d’extinció
http://maps.iucnredlist.org/index.html

Raf