[Valencia] Nº551: humanitari, GDS, criminals, desastres, busos

Mapa global dels recursos de suport a les operacions humanitàries a tot el món
https://www.humanitarianresponse.info/en/assessments/map

Curs online “Geographic Data Science” per anàlisi de dades espacials
http://darribas.org/gds16/index.html

El futur de les activitats criminals: usos no evidents dels drones en el costat fosc
https://www.geolounge.com/geography-drones-criminals/

“Quan passa un desastre” una exposició física i online de mapes de catàstrofes a Harvard
https://blogs.harvard.edu/wheredisasterstrikes/

“Quins busos em conecten?”: calculador gràfic d’itineraris en autobús a Barcelona

http://sitroom.bcn.cat/widget/mapa-proximitat/visor.html

Raf