[Valencia] Nº554: Carto, cartògrafs, preses, esclaus, crisi

Tota mena de recursos Carto compartits, fins i tot la recepta per fer un mapa geològic
https://gist.github.com/ramiroaznar/980de5b4635a60f88b2d3cba9207c32b

Un lloc que recull l’experiència molt personal de cartògrafs de renom al voltant dels mapes
https://acartographersstory.com/

Mapa de l’edat de les preses als USA, tant públiques com privades, i el cost de les reparacions
https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/23/us/americas-aging-dams-are-in-need-of-repair.html?&_r=0

Les imatges satèl·lit d’alta resolució ajuden a acabar amb l’esclavitud de milers de mariners
https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-tracks-slave-boats-to-papua-new-guinea.html

Geografia de la crisi immobiliària a Catalunya, extens article en PDF
https://www.academia.edu/31504365/Geograf%C3%ADa_de_la_crisis_inmobiliaria_en_Catalu%C3%B1a_Una_lectura_a_partir_de_los_desahucios_por_ejecuci%C3%B3n_hipotecaria

Raf