[Valencia] Nº556: França, e-salut, turisme, temàtics, erupcions

França, tant en àrea com en població, sobreposada sobre Texas i el seus voltants
https://metricmaps.org/2017/02/09/france-overlapped-on-texas/

L’observatori de la e-salut identifica, documenta i promou iniciatives de salut a distància en països pobres
http://www.odess.io/

Mapamundi amb la principal atracció turística de cada pais
https://www.thrillist.com/news/nation/trip-advisors-top-rated-tourist-destinations-across-the-world

Crear mapes temàtics a partir de divisions administratives de manera senzilla online
https://mapchart.net/

Erupcions, terratrèmols, emissions tòxiques, un mapa animat i amb sons amb dades des de 1960
http://volcano.si.axismaps.io/

Raf