[Valencia] Nº557: cómics, OSM, extinció, diners, rajoles

Un mapa modern per al 2016 que segueix l’antiga tradició dels mapes comics/satírics
http://www.geographicus.com/blog/rare-and-antique-maps/a-serio-comic-map-for-today/

Ahir i avui, una comparativa entre 2007 i 2017 de com era el mapa d’OSM ara que han passat més de 10 anys
https://mvexel.github.io/thenandnow/#9/41.8450/2.1011

“Què hi falta?” és un projecte de memòria col·lectiva de la progressiva extinció del planeta
http://www.whatismissing.net/

Mapa per províncies del poder adquisitiu a Europa, dades 2016
http://www.gfk.com/insights/news/mom-1116/

Servir tessel·les vector sense necessitat de servidor, un exercici per a clients lleugers
https://getbounds.com/blog/leaflet-and-geojson-tiles/#content

Raf