[Valencia] Nº562: ovelles, Etak, NASA, furtius, geografia

Ivan-vspyshka-18

Mapa temàtic antic d’Austràlia segons la concentració d’ovelles via @realivansanchez
http://nla.gov.au/nla.obj-234331946/view

Un sistema de navegació per a cotxes de fa 30 anys, anterior al GPS via @realivansanchez
https://www.fastcompany.com/3047828/who-needs-gps-the-forgotten-story-of-etaks-amazing-1985-car-navigation-system

La NASA ha actualitzat el seu repositori de programari lliure via @realivansanchez
https://techcrunch.com/2017/03/02/nasa-released-a-ton-of-software-for-free-and-heres-some-you-should-try/

Els caçadors furtius s’aprofiten del seguiment GPS per abatre animals protegits via @realivansanchez
http://elpais.com/elpais/2017/03/02/ciencia/1488454215_322416.html

La geografia augmentada digitalment, quan el mapa esdevé part del territori via @realivansanchez
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2926536

Raf