[Valencia] Nº564: criminalitat, educació, panorames, Venus, Colòmbia

Anàlisi intensiu de dades per fer el mapa de predicció 2017 de criminalitat a Londres
https://blog.dataiku.com/predicting-london-crime-rates-using-machine-learning

Mapa interactiu de densitat de punts del nivell d’assoliment educatiu als USA, dades 2011-2015
http://personal.tcu.edu/kylewalker/maps/education/#11.01/40.7770/-74.0066

Una nova sèrie de paisatges en panorames fotogràfics plegats sobre si mateixos
http://www.thisiscolossal.com/2017/03/flatland-ii-landscapes-aydin-buyuktas/

Mapa topogràfic del planeta Venus amb l’etimologia dels noms de lloc, tots femenins
http://tabletopwhale.com/2017/03/06/goddesses-of-venus.html

El conflicte de Colòmbia: 7 milions de desplaçats en 30 anys i tota mena de violència
https://centerforspatialresearch.github.io/colombia_site/

Raf