[Valencia] Nº573: brillantor, soroll, mbtiles, magnetisme, disseny

Projecte SArONG estudia la brillantor del mar a les imatges satèl·lit per entendre les onades
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/Glitter_helps_to_monitor_ocean_waves

Mapa de soroll del transport als USA amb dades de carreteres i aviació
https://maps.bts.dot.gov/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=a303ff5924c9474790464cc0e9d5c9fb

Recepta per generar piràmides de tessel·les com arxius mbtiles a partir de ràster amb GDAL
https://pvanb.wordpress.com/2017/03/06/raster2mbtiles/

Mapa del camp magnètic litosfèric de la Terra fet des de l’espai per la missió Swarm de l’ESA
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Swarm/Unravelling_Earth_s_magnetic_field

Recull de tota mena de recursos relacionats amb el disseny d’interfícies per mapes via @xurxosanz
http://www.designingmapinterfaces.com/

Raf