[Valencia] Nº577: cadastre, interecepcions, mentides, autopistes, vins

Fons online de mapes cadastrals antics digitalitzats de l’Arxiu Històric de Lleida
http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/cercaUnitats.do?pos=4&total=5&page=1&cerca=avan&tipusUnitatCerca=2&selecimatges=2&contingut=&dataInici=&dataFi=&dataConcreta=0&codiDescOno=&codiDescOno2=&relDescOno=&codiDescTema=&codiDescTema2=&relDescTema=&codiDescTopo=11266&llocPrecis=&codiAutor=&titol=&tipusdoc=&tipusfons=&nomfons=&sign=&desc=&codigrup=&codiarxiu=&codifons=&idarxiu=260&idfons=63&unitatInici=&unitatFi=&codiProcCerca=&codiClassCerca=&tipusdoc1=&tipusdoc2=&tipusdoc3=&tipusdoc4=&tipusdoc5=&suport=&proces=&cromia=&format=&codiReportatge=&projecte=&tecSuport=&codiEntGeneradora=

Mapa interactiu de les teves comunicacions per internet per saber qui captura les teves dades
https://ixmaps.ca/index.php

La cara oculta dels mapes, un col·loqui sobre cartografia a Montpellier el desembre de 2017

https://cartocachee2017.sciencesconf.org/

Com es veu el mapa de qualsevol lloc del món quan no es mostren les autopistes

https://bigboy.us/other/no-highways/

Mapes de les regions vitivinícoles dels principals països productors
http://www.cellartours.com/spain/spanish-wine-maps/

Raf