[Valencia] Nº578: retallades, identitat, ferrocarril, cartògrafa, renovable

Als USA les retallades en programes de medi ambient posen en perill molts ecosistemes
https://www.washingtonpost.com/graphics/national/trump-epa-rollbacks/

Productes, identitat i territori: un SIG per a la promoció del menjar i vi típic a Sicília
http://www.proditerra.eu/

Mapamundi del volum del transport de passatgers per ferrocarril, per països
http://chartsbin.com/view/44274

Mapes i dragons, ressenya de Cecily Peele [1892-1984] una cartògrafa del segle XX
http://www.barronmaps.com/20th-century-female-mapmakers-cecily-peele-1892-1984/

Atles global de les energies renovables, interactiu i amb tot tipus de mapes
http://irena.masdar.ac.ae/

Raf