[Valencia] Nº582: població, Peters, víkings, inundacions, isis, col·laboració

Ivan-vspyshka-20

Mapa de la densitat de població a Europa on cada punt representa 50 persones, via @realivansanchez
http://dataviz.spatial.ly/European_Population_Density.html

Tots els mapes menteixen, i el canvi de Mercator a Peters a les escoles de Boston via @realivansanchez
www.lavanguardia.com/vida/20170326/421180884165/todos-mapas-mienten.html

Els exploradors vikings van arribar a la Mediterrània, i altres llocs via @realivansanchez
http://brilliantmaps.com/viking-world/

Mapes de zones inundables generats de manera desatesa a partir d’imatge satèl·lit via @realivansanchez
http://gbdxstories.digitalglobe.com/flood-water/

El retrocés d’Estat Islàmic en el control del territori documentat amb imatge aèria via @realivansanchez
https://www.nytimes.com/interactive/2016/06/18/world/middleeast/isis-control-places-cities.html?smid=pl-share

Cartografia col·laborativa i de codi obert per proporcionar una alternativa a Google via @realivansanchez
https://ssir.org/articles/entry/a_different_view_of_mapping

Raf