[Valencia] Nº585: gearth, gmaps, senders, pobles

Google Earth Enterprise ja és codi obert, i permet crear globus amb dades pròpies
https://github.com/google/earthenterprise

Recomanacions útils i senzilles per treure profit de Google Maps al mòbil
https://elandroidelibre.elespanol.com/2017/04/15-trucos-google-maps.html

Consells per crear mapes de senders generats amb aspecte de mapa de metro
http://ariofsevit.com/projects/transit-trail-maps/process/

Mapa de micropobles de Catalunya, aquells municipis de menys de 500 habitants
http://www.microcatalunya.cat/mapa-micro-catalunya/

Raf