[Valencia] Nº591: Delhi, Excel, arbres, llum

Una tesi que acaba amb un llibre recopilatori de mapes de Delhi des del segles XIX fins avui
http://niyogibooksindia.com/portfolio-items/maps-of-delhi-books/

Visualitzar dades en forma de mapa sense sortir d’Excel, un exercici simple de validació
https://www.linkedin.com/pulse/excel-map-hack-john-nelson?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3Ba6iqvPHnMvlouW6yz5lhtg%3D%3D

Apilat per capes, un nou algorisme per caracteritzar arbres individualment a partir de dades Lidar
https://www.fs.fed.us/nrs/pubs/jrnl/2017/nrs_2017_ayrey_001.pdf

Com ha canviat en quatre anys la Terra de nit amb noves zones il·luminades entre 2012 i 2016
https://adventuresinmapping.com/2017/04/13/old-lights-and-new-lights/

Raf