[Valencia] Nº595: NYC, cims, desigualtat, homeless, urbanització

Mapa interactiu en 3D permet conèixer el Districte Històric de Morningside Heights a NYC
http://nyclpc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=abd5f6ae90f049bd9359681c9ac1402d

Comparar l’Everest i el Mont Blanc amb Qgis i el plugin Qgis2ThreeJS
https://www.flickr.com/photos/stevefaeembra/33648104655/

La França desigual: mapes que mostren la la distribució dels grups socials a tot el territori
https://theconversation.com/la-france-inegale-partage-social-de-lespace-francais-75604

El mapa que mostra les històries i les estadístiques dels sense sostre als USA
http://www.understandhomelessness.com/explore/

Estudi del procés d’urbanització d’Espanya a partir de l’anàlisi d’imatges nocturnes de la Terra
https://gurbuab.files.wordpress.com/2014/07/la_luz_de_la_ciudad_el_proceso_de_urbani.pdf

Raf