[Valencia] Nº596: Alep, NYC, vinyes, trens

La destrucció de la ciutat d’Alep transposada sobre Londres o Berlin per mostrar-ne la magnitud
http://hanshack.com/aleppo/#!

Mapa per documentar els llocs històrics de la comunitat LGBT a Nova York

http://www.nyclgbtsites.org/

Millora de la gestió de les vinyes mitjançant adquisició amb UAV de dades mutiespectrals
https://blog.micasense.com/spains-oldest-vineyards-where-tradition-and-technology-meet-25079ab8fff0

Temps de viatge en bicicleta i tren des de qualsevol lloc d’Holanda dins del pais
http://nsmaps.romgens.com/?station=UT

Raf