[Valencia] Nº597: anamòrfics, desigualtat, vins, cal·libracions

Mapes anamòrfics de la pimera volta de les eleccions presidenciales franceses de 2017
https://mondegeonumerique.wordpress.com/2017/04/26/cartes-par-anamorphose-du-1er-tour-des-presidentielles-2017/

Estudi actualitzat, amb mapes, de l’Amèrica del New Deal i la desigualtat per al segle XXI
https://dsl.richmond.edu/panorama/redlining/#loc=4/38.62/-96.72&opacity=0.8

Grup de treball que recull dades obertes de vins, vinyes i bodegues per fer mapes i visualitzacions

http://openwines.eu/

Les marques de cal·libració al desert d’Arizona per a les fotos satèl·lit dels anys 70 del segle XX
https://www.gearthblog.com/blog/archives/2017/04/calibration-marks-classifed-spy-mission.html

Raf