[Valencia] Nº599: Vancouver, Zaragoza, Paris, Everest

El mapa ideal de la possible xarxa de transport massiu de viatgers a Vancouver
https://daviddanos.wordpress.com/gva-transit/

Visor online interactiu de la cartografia històrica de Zaragoza, amb mapes georeferenciats
http://idezar.zaragoza.es/visorHistorico/

Mapa interactiu amb totes les dades del cinturó ferroviari al voltant de Paris
http://www.apur.org/article/datavisualisation-carte-interactive-petite-ceinture-ferroviaire-paris

Explorar l’Everest en 3D i fer la mateixa ascensió que els professionals, des de la cadira
http://www.explore-everest.com/mt-everest-journey.html

Raf