[Valencia] Nº602: França, ferrocarril, comerç, GPS

La distribució de la població a França amb l’estil de mapa icònic i els colors nacionals
https://i.imgur.com/YZFwsrc.png

Cartograma quadrat de la longitud de les infraestructures ferroviàries d’Europa
http://geographical.co.uk/places/mapping/item/2163-train-spotting

Mapamundi interactiu de les importacions, exportacions i rutes comercials arreu del món
https://resourcetrade.earth/data?year=2015&units=value

El precursor del GPS: mapes en paper enrotllats per cada itinerari amb totes les indicacions

http://blog.bne.es/blog/mapas-de-carreteras-en-forma-de-rollo/

Raf