[Valencia] Nº604: usos, felicitat, bici, postals

HILDA, un dataset que mostra el canvi dels usos del sól a Europa entre 1900 i 2010 cada 10 anys
http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Laboratory-of-Geo-information-Science-and-Remote-Sensing/Models/Hilda.htm

Un scrollymap que mostra el mapa de la felicitat per països amb dades 2017
https://nation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5a333512e79c4c5ab9052c9d0ff8f55b

Itineraris recomanats per anar en bici segons nivell d’estrés, amb dades OSM
https://mapzen.com/products/maps/walkabout/bike-map/#lat=41.3832&lng=2.1826&z=15.2916

Projecte col·laboratiu per georeferenciar postals suïsses en 3D
http://smapshot.heig-vd.ch/

Raf