[Valencia] Nº605: lloguers, diagrames, classificació, persuasiva

Mapa de calor dels preus dels lloguers a les deu principals ciutats de Suècia
https://imgur.com/a/pd5j7

Diagrames i mapes, o la percepció de les relacions espacials versus la precisió cartogràfica
https://citymovement.wordpress.com/2013/02/03/diagram-mapping/

Una guia per classificar imatges satèl·lit del Sentinel-1 i fer un mapa de zones urbanes
https://fromgistors.blogspot.com/2017/04/mapping-urban-area-with-sentinel-1-data.html

Més de 500 documents afegits a la col·lecció de cartografia persuasiva, mapes destinats a influir més que a mostrar
https://persuasivemaps.library.cornell.edu/

Raf