[Valencia] Nº615: jocs, uav, patrons, drets

Els mapes i la posició són la base per als jocs amb realitat augmentada i realitat virtual
http://www.feld.com/archives/2017/05/maps-unity-location-based-games-mapbox.html

Màster a València en construcció, pilotatge i aplicacions d’aeronaus no tripulades (UAV)
http://muas.webs.upv.es/

Recull de 10 imatges de satèl·lit de patrons de carreteres i veïnats d’arreu del món
http://explore.digitalglobe.com/Top-Ten-Road-Patterns.html

Plataforma col·laborativa per observar l’impacte de les guerres privades sobre els drets human, gràcies ra
http://shockmonitor.org/

Raf