[Valencia] Nº616: passejar, pingüí, frontera, propietat

Les cinc característiques que fan que certs barris siguin agradables per caminar (passejables)
http://wearemodeshift.org/5-things-that-make-walkable-neighborhoods-walkable

La projecció antàrtica mostra el món tal i com el veuria un pingüí
http://www.3develop.nl/blog/antarctic-projection-penguins-world-map/

Creixement diferent de les àrees urbanes a les ciutats de frontera entre els USA i Mèxic
https://www.citylab.com/equity/2016/12/the-urban-density-differential-us-mexico-border-map/511709/

A qui pertany Anglaterra és el mapa fruit de la investigació per saber qui són els propietaris de les terres, gràcies VPA
http://map.whoownsengland.org/

Raf