[Valencia] Nº625: solar, romans, aire, arquologia

Potencial solar i fotovoltaic de les cobertes dels edificis de la ciutat de Barcelona
http://publicsolar.cat

El diagrama d’estil de metro de les principals vies romanes de l’imperi a l’any 125 AD
http://sashat.me/2017/06/03/roman-roads/

Mesurar la qualitat de l’aire i fer-ne mapes amb els mateixos cotxes equipats amb nous sensors
https://www.edf.org/airqualitymaps

Base de dades amb mapa dels projectes arqueològics en perill al nord d’Africa
http://eamenadatabase.arch.ox.ac.uk/map

Raf